You are here: Channeling
Move back to: Domov
Common: Môj profil Kurzy Individuálna terapia Akcie Refrencie Boli sme Kontakt

Search for:

Aktuálne informácie k vzostupu - dôležité

Zvyšovanie Vášho bodu vnímania 26.12.2012

Channelling SuzanneLie
26. decembra 2012

Správa od Arkturiánov

Bod vnímania

Milovaní, my sme Arkturiáni,

Žehnáme Vám v tento významný deň 21.12.12 a prajeme vám všetkým šťastný zimný slnovrat. Vidíme, ako sa vaše Svetlo zosilňuje s každým dychom. Z nášho pohľadu Gaia absorbuje svoje rastúce Svetlo a zdieľa ho so všetkými, ktorým doteraz nebol prístupný prameň svetla, ktorý je teraz pre všetkých k dispozícii.

Gaia a všetci jej obyvatelia sa radujú v tento deň, pretože tichý začiatok bol započatý. Váš Nový Vek prišiel ako baránok a porastie do sily leva. Silné Ticho prišlo do vášho TERAZ, v ktorom môže BYŤ vaše JA vo vašom každodennom živote. Ako sa uvoľníte do tohto Ticha, budete počuť náš hlas a vidieť všade naše tváre.

Mnohí z vás chceli opustiť výzvy a zmätok v tretej dimenzii, ale neuvedomili ste si, že niečo ako opustenie neexistuje. Vy ste vždy a všade v každom čase. Čo sa nemení, je to, kde sa nachádzate. Všetko čo sa mení, je váš Bod vnímania. Váš Bod vnímania je to, kde je zaostrený váš zámer. Tento zámer je udržiavaný silou vašej bezpodmienečnej lásky.

Postupne si tak začnete uvedomovať, že tam, kde umiestnite svoj zámer a obalíte ho vašou bezpodmienečnou láskou, tam bude váš Bod vnímania. Najprv budete schopní udržať len jeden Bod vnímania v "čase." Potom, akonáhle začnete uvoľňovať svoj zvyk vnímania času, budete mať možnosť zostať súčasne zameraní na viac ako jeden bod vnímania.

Táto schopnosť udržať viac bodov vnímania je vrodená schopnosť vašej prítomnosti Vzostúpeného Majstra. Áno, vy už ste Nanebovzatí majstri, len ste na to zabudli vzhľadom na vaše trojdimenzionálne myslenie. Nie ste v procese zmeny na päťdimenzionálnu bytosť . Teraz sa nachádzate v procese návratu vášho Bodu vnímania späť do piatej dimenzie JA, ktorým ste VŽDY boli.

Váš vzostup nie je procesom evolúcie na niečo vyvinutejšie. Váš vzostup je procesom rozpamätania sa, kým ste vždy boli a návratu Bodu vnímania do tohto prejavu vášho Multidimenzionálneho JA. Akonáhle vedome umiestnite váš Bod vnímania na vyššiu úroveň dimenzionálneho prejavu vášho JA, budete môcť ľahko žiť ako Vzostúpené JA súbežne s ľudským ja.

Už sme o tomto procese predtým hovorili. Akokoľvek, v rámci vášho TERAZ má energetické pole svetla, zamerané na vašu fyzickú realitu, oveľa vyššiu frekvenciu, než ako ste zažívali počas takmer 26.000 rokov. Toto energetické pole rezonuje s najvyššou frekvenciou svetla, ktorou je bezpodmienečná láska.

Prijatie tejto bezpodmienečnej lásky do vašej fyzickej formy a každodenného života značne uľahčí návrat vašej multidimenzionálnej pamäte. Vaša multidimenzionálna pamäť vám umožní znovu dôverne nadviazať spojenie so všetkými pravdami, ktoré ste zabudli počas dlhého pobytu v tretej dimenzii.

V skutočnosti vás žiadame, aby ste sa práve teraz uvoľnili do prijatia tohto Svetla...
Vnímajte, ako toto väčšie Svetlo vstupuje do epifýzy a aktivuje vašu multidimenzionálnu pamäť ...
Nezabudnite, že VY už ste Vzostúpení Majstri ...
Predstavte si túto súčasť vášho JA veľmi podrobne ...
Ako vyzeráte? Čo to máte na sebe?
Vnímajte ako vaše nádherné svetlo a láska vyžarujú z vášho tretieho oka, Vyššieho srdca a rúk ...
Cíťte a prijmite bezpodmienečnú lásku vychádzajúcu z tohto Vyššieho prejavu VÁS ...

Vaše JA Vzostúpeného Majstra je tým, ktoré si zvolilo sa inkarnovať vo svojom súčasnom tele preto, aby ste mohli pomôcť Planetárnemu Vzostupu. Preto si nemusíte zaslúžiť toto JA alebo sa akokoľvek meniť. Vy už ste vzostúpení. Všetko, čo potrebujete urobiť, je umiestniť váš Bod vnímania do tejto úrovne vášho Multidimenzionálneho JA.

Vnímanie môžete zmeniť prostredníctvom sily vašej predstavivosti/5D myslenia. Aby ste uskutočnili tento posun v bode vnímania, môže vám to zabrať trochu meditatívneho "času", takže buďte trpezliví sami so sebou. Nosili ste vašu pozemskú podobu po mnoho inkarnácií, a identifikoval ju ako vaše vlastné ja. Preto budete musieť prelomiť tento zvyk a identifikovať svoje JA so Vzostúpeným Majstrom a vašu pozemskú formu ako projekciu vášho JA.

Začnite svoj proces predstavovaním si sami seba ako Vzostúpeného Majstra, ktorým aj ste!

Pozrite sa dolu na svoje nohy a všimnite si, čo na nich máte ...
Teraz sa pozrite vyššie na svoje telo, aby ste videli, čo máte na sebe ...

(Váš Vzostúpený Majster nemusí byť humanoid, tým sa nemusíte zapodievať ...)

Pozrite sa na svoje vzostúpené ruky a vnímajte svetlo, ktoré z nich žiari ...
Dotknite sa svojej tváre rukami, aby ste videli, ako sa svetlo vášho Tretieho Oka zosilní dotykom rúk ...
Teraz sa dotknite svojho Vyššieho Srdca, aby ste videli, ako vaše Vyššie Srdce a ruky zosilnia svoje svetlo ...
Umiestnite váš Bod vnímania na túto formu ...

(Na začiatku môžete byť schopní udržať tento bod vnímania len počas meditácie.)

Z vášho bodu vnímania Vzostúpeného JA, zahrňte vašu pozemskú formu do tohto bodu vnímania ...

Ako budete opakovať toto cvičenie, začnete si pomaly uvedomovať, že ste obomi z týchto prejavov vášho JA po celú dobu. Potom budete mimo obmedzenia času, keďže váš primárny Bod vnímania bude na úrovni vás ako Vzostúpeného Majstra. Potom budete udržiavať svoj ľudský Bod vnímania len tak dlho, ako budete chcieť.

V skutočnosti, môžete opustiť svoj ľudský Bod vnímania a ochraňovať túto pozemskú podobu vo vyššej frekvencii s tým, že môžete znova aktivovať a používať túto podobu, kedykoľvek budete chcieť. Vzostúpení Majstri často udržiavali pozemskú formu týmto spôsobom.

Možno budete potrebovať veľké množstvo "praxe" predtým, než sa budete schopní rozpamätať, že váš primárny Bod vnímania je vaše Vzostúpené JA a vaša pozemská nádoba je len projekcia tohto JA. Na začiatku budete pravdepodobne cítiť, akoby vaša pozemská podoba bola vaším primárnym Bodom vnímania a Vaše JA Vzostúpeného Majstra ako keby ani nebolo celkom reálne. Buďte trpezliví, trvá to nejaký "čas" zlomiť svoje 3D zvyky.

Čím viac a viac obyvateľov Gaie premiestni svoj primárny Bod vnímania na svoje Vzostúpené JA, tým viac bude kolektívny zvyk 3D času slabnúť. Toto blednutie času sa vystupňuje, keď Jednotné Vedomie Gaie presunie svoj hlavný Bod vnímania na Vzostúpené JA Vzostúpenej planéty.

Rovnako ako vaše Vzostúpené JA rezonovalo s piatou dimenziou a vyššie dávno predtým, než ste sa prvýkrát inkarnovali na Zemi, Vzostúpené JA Gaie rezonovalo s piatou dimenziou a vyššie dávno predtým, než si vzala 3D podobu Zeme. Gaia a jej obyvatelia nepochádzajú z fyzickej úrovne. Všetok život pochádza zo Zdroja a rozhoduje sa presunúť sa až dole na frekvenčnej stupnici reality. Lenže, akonáhle Bytosť zostáva na fyzickej rovine času príliš dlho, zabúda na svoje vyššie frekvencie JA.

Znovu vám pripomíname, že vzostup je nie je o "dosiahnutí". Vzostup je návrat k verzii vášho Multidimenzionálneho JA. Otvorene a bezpodmienečne milujeme a vítame všetkých navrátilcov späť do našich vyšších frekvencií reality.


Bod vnímania ČASŤ 2

Drahí Vzostupujúci,

Vraciame sa k vám, aby sme vám povedali viac o vašom Bod vnímania. Pripomíname vám, aby ste sa identifikovali ako "stále sa rozširujúce spektrum vnímania". VY ste vaše Vzostúpené JA, ktoré bdie nad vašou pozemskou formou z vyšších dimenzií. Z tejto úrovne si môžete prezrieť nespočetné verzie JA, ktoré sa inkarnovali na transformujúcu sa Zem.

Vy ste tiež pozemskou formou, ktorá interaguje s kolektívnym procesom vytvárania Novej Zeme. Vaše fyzické JA je podobné "háčiku" na konci rybárskeho prúta, ktorý bol hodený do vody. Vaše Vzostúpené JA je podobné rybárovi, ktorý drží prút. Vaše Vzostúpené JA má úplné poznanie o všetkých nižších frekvenčných realitách.

Pretože máte veľa fyzických podôb na Zemi v tejto chvíli, tento rybár má vo vode veľa rybárskych prútov s mnohými háčikmi. Ak sa vnímate ako malý háčik vo veľkom oceáne, bojíte sa a ste sami. Avšak, ak vnímate háčik ako ďalší bod vnímania, ktorý je vždy pripojený k rybárovi, cítite sa silní.

Váš fyzický prejav je malé "pristávajúce plavidlo" skúmajúce svet, v ktorom môžete konať nezávisle, ale byť zároveň stále napojení na JA, ktoré chápe celú situáciu. Keď sa uvoľníte do bytia v JEDNOTE s háčikom vo vode, môžete zažiť bytie v JEDNOTE so všetkou vodou / realitou.

Ste tiež JEDNO s rybárom, ktorý má vyšší bod vnímania. V skutočnosti, každý háčik a každý rybár je retranslačná stanica. Každá retranslačná stanica zhromažďuje informácie z nižších frekvenčných Bodov vnímania a pošle túto informáciu hore, kde je zdieľaná s vyšším prejavom JA.

Skúsenosti s bytím v JEDNOTE s vodou, háčikom, vlascom a rybárom, sú zaslané hore celou cestou až ku Zdroju. Takto je Zdroj živený nespočetnými skúsenosťami života vo forme. Každé vnímanie každej formy života, ktoré bolo prežité, je uložené v Kozmickom Matrixe Zdroja. Vaše skúsenosti sú tiež uložené v akášických matriciach, ktoré obklopujú každú úroveň či podúroveň reality. Prostredníctvom vášho nevedomého prepojenia so všetkými skúsenosťami všetkých vašich realít si pamätáte svoju jednotu so všetkým životom.

Teraz, keď sa čas a systémy presvedčení založené na čase začínajú meniť, vaše logické, sekvenčné, individuálne vnímanie sa začína miešať s predstavami nespočetného počtu rybárov (Vzostúpených Majstrov) a háčikov (ľudských bytostí) v oceánoch (planéta).

Miešaním multidimenzionálnych vnemov sa Planetárne Jednotné Vedomie exponenciálne rozširuje. Ako sa Jednota Vedomia neustále rozširuje, zdieľajú sa vaše multidimenzionálne koncepcie, komunikácia a skúsenosti so všetkými cez stále rastúcu vlnu jednoty vedomia.

Veľa z vášho vnímania času je založené na emóciách. Ak robíte niečo, čo nechcete urobiť, čas sa vlečie vo veľmi pomalom tempe. Avšak, ako vám Jednotné Vedomie ticho pripomína, že ste svojim Vyšším Ja, začnete si uvedomovať, že to vy ste sa rozhodli navštíviť fyzickú rovinu. Ak ste sa rozhodli navštíviť túto rovinu, potom si môžete vybrať to, čo chcete robiť. S výberom toho, čo chcete robiť, čas letí.

Ako sa uvoľnia skryté patenty a vynálezy, ktoré vám uľahčia život a prostriedky nazhromaždené niektorými budú zdieľané s mnohými, všetko "malo by sa" sa vo vašom živote výrazne zníži. Takisto, ako vaše Jednotné Vedomie začne vnímať našu galaktickú prítomnosť ako "normálnu", budeme vám môcť otvorene pomôcť rozpamätať sa na multidimenzionálne myslenie, inter-dimenzionálne cestovanie a multidimenzionálnu komunikáciu.

Keď si rozpomeniete ako myslieť multidimnezionálne, veľa z problémov, ktoré vo vašom živote vytvorili "prácu", bude nahradených rýchlejšími, jednoduchšími, efektívnejšími metódami. Takisto, keď si spomeniete na svoje inter-dimenzionálne cestovanie, vaše dobrodružstvá z nespočetných vyšších dimenzionálnych realít, pomôže vám to nekonečne rozšíriť svoje vedomie.

Potom sa vrátite podeliť sa o svoje skúsenosti s multidimenzionálnym Jednotným Vedomím. Tieto cesty do vyšších svetov výrazne zlepšia vašu multidimenzionálnu komunikáciu, ktorá bude tiež zdieľaná so všetkými, primiešaním vašich skúsenosti do Jednoty Vedomia.

Rovnakým spôsobom, ak je niekto chorý, môže ho Jednotné Vedomie vyliečiť. Ak je niekto nahnevaný, môže ho Jednotné Vedomie upokojiť bezpodmienečnou láskou. Ak niekto potrebuje, existuje nekonečná zásoba materiálov, informácií, liekov a rád, ktorá je otvorená pre všetkých. Slová ako nuda a práca opustia vašu slovnú zásobu, rovnako ako slová ako dlh a choroby.

Čas je založený na odpore. Preto, čas neexistuje rovnakým spôsobom v realitách, ktoré nie sú založené na pevných hraniciach a odpore tretej dimenzie. Namiesto toho je čas vo vyšších realitách založený na bezčasovom prúde JEDNOTY. Keď tam nie je čomu klásť odpor, ako napríklad ísť do práce, prianie odísť z práce, snaha vyhnúť sa dopravnej zápche, boj so šéfom alebo partnerom, potreba uzdraviť sa či potreba dostať sa niekam, bude čas ľahko plynúť.

Bez záťaže trojdimenzionálneho odporu, nebudete musieť spať, pretože budete unavení. Namiesto toho budete spať, pretože budete cítiť vnútorné volanie navštíviť vyššie prejavy svojho bytia. Nakoniec si budete pamätať, ako byť naraz vo viac ako jednej realite a spánok bude nahradený meditáciou a nachádzaním sa na viacerých miestach súčasne.

Jedenie bude postupne tiež nahradené dýchaním multidimenzionálneho svetla. Najprv budete jesť menej a menej niektoré potraviny. Potom budete jesť len potraviny, ktoré ste sa ešte nenaučili metabolizovať zo svetla. Potom sa jedlo stane formou kamarátstva, starým zvykom z vašich 3D dní. Napokon sa stane jedlo synonymom svetla. Potom už žiadne bytosti alebo rastliny nebudú považované za potraviny. Na druhej strane budete naďalej prijímať vodu dlho potom, čo uvoľníte celú potrebu „jedenia“.

Počujeme vašu otázku „Kedy sa to všetko stane?" Naša odpoveď je, že tento prechod nie je o tom, kedy, alebo dokonca kde sa to stane. Je to všetko o frekvencii, na ktorej sa rozhodnete rezonovať. Všetko už existuje v TERAZ, ale na iných frekvenciách rezonancie.

Vaša voľba rezonancie bude našťastie oveľa jednoduchšia, keď už nebude treba klásť odpor invázii na strachu založených emóciách. V skutočnosti individuálne vedomie zostalo oddelené v snahe nebyť poznamenané strachom iných. Avšak, "iní" je 3D koncept, ktorí má byť nahradený konceptom 5D: „Sme súčtom našich častí. Ak je strach v našom Jednotnom Vedomí, vyčistíme ho v rámci nášho Multidimenzionálneho JA."

Preto práca z úrovne vášho Multidimenzionálneho JA je podstatou vytvárania Novej Zeme. My galaktické bytosti sme si vedomí, že mnohí z vás, a to najmä tí, ktorí pracovali veľmi tvrdo do okamihu Vzostupu všetkého, zápasíte s tým, že sa život javí ako rovnaký.

Vieme, že ste si dychtivo priali ocitnúť sa okamžite prevezení do vyššej reality, vedome nás vnímať ako pristávame medzi vami, zapnúť si televízor a vidieť oznámenia o predaní a objavení mnohých skrytých patentov. Vaše Jednotné Vedomie sa však rozhodlo, že budete vedomými tvorcami Novej Zeme.

Vaše dlhé spolupútnictvo na fyzickej Zemi vás naučilo ako byť nezávislí v rámci kolektívu. Stali ste sa milujúcimi vodcami na základe vášho osobného odhodlania pomáhať ostatným. Rovnako ako sme my ticho pomáhali našim Vzostupujúcim, ste vy odovzdali tento dar, aby sme spolu pomohli ostatným, ktorí nás nemôžu vidieť.

Faktom je, že kolektívne vedomie Zeme si zvolilo spojiť sa s vašim Vyšším prejavom pred tým, ako nás pozvete do svojho sveta. Vy, naši Vzostupujúci, ste si uvedomili, že to chcete "spraviť na vlastnú päsť." Rovnako ako sa dieťa učí jazdiť na bicykli a rodičia ho vzadu držia, neuvedomuje si, že rodičia ho pustili - mnohí z vás si neuvedomujete, že my sme ponechali vzostup na vás, pretože ste našli svoju vlastnú rovnováhu.

My, vaše Vyjadrenie VÁS vo vyšších svetoch, nechceme znižovať vašu veľkú premenu našou prítomnosťou, keď ste úplne pripravení to spraviť bez pomoci. Našli sme bezpečné prostredie (vymazaním väčšiny temných) tak, že ste schopní naučiť sa nájsť vlastnú rovnováhu medzi vašim fyzickým prejavom a vašim multidimenzionálnym životom.

Tiež sme vám vzali vaše nebezpečné hračky (vypli všetky jadrové zbrane), aby sme vám poskytli viac času rozpamätať sa na svoje vlastné JA. Mnoho skrytých vynálezov je skutočne galaktických, ale mnohé z nich sú tiež ľudské vynálezy. Tieto vynálezy boli ukradnuté ich tvorcom a vedci boli často zabití. Už viac nedovolíme takéto správanie. A pretože ste nás požiadali, aby sa vyrovnali podmienky, neporušíme slobodnú vôľu vašej planéty, aby sme pomáhali týmto spôsobom.

Planetárna slobodná vôľa je dohodou väčšiny členov planéty. To zahŕňa všetky cítiace bytosti a Gaiu samotnú. Väčšina planetárneho vedomia nás požiadala o pomoc. Polarita tmy až príliš narástla, aby polarita svetla mala šancu. Preto sme prišli na pomoc našim potomkom a priateľom v ľudskom prestrojení.

Avšak, sme si tiež vedomí, že Jednotné Vedomie Gaii chce cez cieľovú čiaru prejsť na vlastnú päsť. V ľudskom jazyku, sme veľmi hrdí na našich priateľov a potomkov. Budeme pokračovať v našom pristávaní, ale spočiatku to bude v rámci vášho vedomia. Inými slovami, budeme pomáhať tým, ktorí požiadajú o našu pomoc.

Budeme vás podporovať, keď navštívite svoje Vyššie vyjadrenie JA na našich hviezdnych lodiach a na Novej Zemi a viesť vás zvnútra, aby ste boli plne bdelí počas vašich inter-dimenzionálnych ciest. Chceme, aby ste vedeli, že sme plne otvorili koridor pre všetkých, ktorí chcú vedome navštíviť svoju galaktickú rodinu z úrovne vášho galaktického JA.

Inými slovami, vlasec, ktorý kedysi oddelil háčik od rybárskeho prúta, ich teraz spája. JA, ktoré je rybárom, je multidimenzionálne a vníma vody na Zemi z nespočetných rozmerov a / alebo stavov vedomia. To JA (rybár), je dychtivé zdieľať toľko z týchto vnemov, ako je Vzostupujúce JA schopné prijať.

Čím viac budete žiť zvnútra a hlboko napojení na svoje JA, tým viac si budete pamätať, že vaše fyzické telo je len forma, ktoré nosíte, aby ste sa podieľali na tvorbe Novej Zeme. Akokoľvek, máte mnoho podôb, ktoré vaše JEDNO vedomie vytvára, nosí a uchováva v mnohých realitách v rámci TERAZ. Nemôžete nikdy zomrieť. Vaša forma už nemusí byť nositeľná, takže vaše vedomie môže dočasne uvoľniť tento prejav. 

Môžete si však vytvoriť inú formu k návšteve tejto reality, kedykoľvek sa vám zapáči. Ako členovia Zeme vzrastajúceho rozšíreného vnímania zažijete zmiznutie ilúzie času, oddelenia a smrti. Keď zomrie niekto milovaný, budete si uvedomovať, že sa len rozhodol uvoľniť túto podobu. Je čistým vedomím a nemôže zomrieť. Preto to, čo zomrelo, bol len obal. Vedomie v balení je nesmrteľné.

S uvoľnením ďalších starých návykov nadvlády vytvoria ľudia na Zemi novú multidimenzionálnu Zem. Samozrejme, v skutočnosti nevytvoria multidimenzionálnu Zem ako takú, pretože tá tam vždy bola. To, čo budú vytvárať, je bezpečnosť rozpamätať sa, že existujú nespočetné frekvencie Zeme, v ktorých môžu tvoriť, žiť a hrať sa.

Všetko, čo ste chceli vzostupom získať, je už vo vnútri vášho Multidimenzionálneho JA. Objavíte to, keď zvýšite váš Bod vnímania. Cesta je jasná a dobre osvetlená z nášho konca nášho koridoru. Vstup do tohto koridoru sa nachádza v rámci vášho JA. Zavrite oči, aby si mohli vnímať náš koridor cez tretie oko a použite bezpodmienečnú lásku svojho Vyššieho Srdca na jeho otvorenie.

Vo vás, my sme JEDNO,
Arkturiáni


Štvrtý deň

GAIA a Arkturiáni

Drahé Bytosti mojej Zeme, ja som Gaia.
Chcela by som s vami hovoriť v tento deň. Ako viete, vo všetkých príbehoch vzostupu, musia ísť vzostupujúci na tri dni a tri noci do podsvetia predtým, ako budú môcť plne prijať svoj nový stav prejavu. Ja a mnoho mojich obyvateľov, sme boli v rámci podsvetia od nášho zlúčenia s energiami 12-21-12.

Ako väčšina z vás vie, prvá vec, ktorá sa stane, keď sa svetlo zvyšuje je, že je odhalená skrytá tma. V súmraku a svitajúcom dni, v ktorom sme žili, by sa mohlo mnoho aspektov strachu schovať do tieňa. Ako Slnko vstúpi na vrchol, tiene sú odstránené a to, čo bolo skryté, je odhalené. Je to zjavenie skrytej temnoty, ktorá vytvára potrebu našej cesty do podsvetia.

Akonáhle sa ukázalo to, čo chceme uvoľniť, musíme ísť hlboko do nášho JA a nájsť príčinu a jadro nášho lipnutia na tom, čo už nechceme zažívať. Ja, tvoja Pozemská Matka Gaia, som len teraz vyplávala z mojich troch dní a nocí v podsvetí. Nie je náhodou, že správa Duše o zrodení Kristovho vedomia bola vytvorená 25. decembra, keďže to bol štvrtý deň po 21. decembri.

Štvrtý deň je deň nášho znovuzrodenia. Rodíme sa však ako deti, ktoré potrebujú byť neustále milované a opatrené. Ja a všetci moji obyvatelia, vrátane mojich ľudí, sme sa nanovo narodili do rozšíreného stavu vedomia. Sme ako Snehulienka či Ruženka, ktoré boli uvedené do režimu spánku zlými skutkami nášho temného protivníka.

Z tohto dôvodu Ja, Gaia, hoci začínam svoj nový život, zažívam život rovnaký ako predtým. Viem však, že veľa z mojich vnemov podlieha môjmu zvyku byť trojdimenzionálnou. Aj keď bol môj tmavý plášť z môjho astrálneho tela vymazaný a Princ Svetla ma prebudil z môjho dlhého spánku bozkom bezpodmienečnej lásky, javím sa podobne ako doteraz.

Hlboké jazvy na mojom tele, vytvorené chamtivosťou a sebectvom, sú stále tam. Moja obloha je stále plná smogu a chemikálií a moje vody sú poškvrnené znečistením. Mnohé z mojich zvierat a ľudí stále trpia a tma sa ešte skrýva v hlbokých tieňoch. Tieto tiene však existujú len preto, že naše vedomie je stále kalibrované na úroveň tretej / štvrtej dimenzie.

Ja, Gaia, som mohla použiť svoju väčšiu silu a okamžite striasť všetky tieto prejavy tmy. Ak by som to však spravila, väčšina mojich milovaných životných foriem by prestala existovať na mojej forme. Vyvíjala som sa veľmi naviazaná na nespočetné rastliny, zvieratá a ľudí, ktorí prijali väčšie svetlo do svojich tiel s cieľom pomôcť Matke Zemi.

Videla som, aké to bolo ťažké pre moje tvory, aby sa prispôsobili tomuto vyššiemu svetlu, kým ešte žili v temnote strachu a chamtivosti. Preto, ako by som ich mohla opustiť? Ako by som mohla zabudnúť na ľudí, ktorí za mňa bojovali a zvieratá, ktoré statočne čelili takým ťažkým časom? Cítila som ich bezpodmienečnú lásku, ktorú ku mne vysielali a ja ju s láskou vraciam.

Pre planétu je vzostup pri zachovaní bezpečného prostredia pre svojich obyvateľov niečo, čo sa ešte neudialo v tejto Galaxii. Ja viem, že sa pokúšam o veľmi náročnú úlohu. Som si vedomá, že žiadam od svojich detí, aby znášali ďalší útok od tých, ktorí sa boja svetla a chcú ho poraziť. Viem však tiež, že vy všetci ste boli ochotní vstúpiť do vášho podsvetia a nanovo vstupujete do svetla.

Preto môžete stále fungovať cez zaužívané vzorce 3D obmedzení. Rada by som vám pripomenula, že ak bol niekto slepý po väčšinu svojho života a zrazu znova získa videnie, nebude chápať, čo vidí. Inými slovami, vyššia verzia JA je už on-line, ale ešte si nemusíte pamätať, ako sa k nej dostať.

Moji obyvatelia fungovali v paradigme tretej dimenzie od pádu Atlantídy. Preto je vaše vnímanie kalibrované na fyzickú rovinu. Navyše, akékoľvek obavy či sklamanie, ktoré pristáva vo vašom vedomí, obmedzuje vašu schopnosť uvoľniť známe na rekalibráciu do neznáma.

Ja, Gaia, sa stále snažím nájsť bod, ku ktorému môžem kalibrovať môj posun bez poškodenia mojich milovaných detí. Tento proces hľadania miery posunu, ktorý umožní planetárny vzostup bez poškodenia mojich detí, bude vyžadovať to, čo sme kedysi volali časom. Našťastie nám počas tohto obdobia aktívneho čakania pomôže kolabujúci prvok času.

Hovorím aktívne čakanie, pretože vás musím vyzvať na pomoc. Vaše Jednotné Vedomie je životne dôležitou súčasťou nášho bezpečného prechodu do vyššej frekvencie rezonancie. Ak vy, moji ľudia, môžete pomaly a postupne rozširovať svoje pole vnímania, aby ste zahrnuli vyššie frekvencie mojej planéty, môžete vaším Vyšším Srdcom udržať svoju esenciu na vyššej frekvencii reality.

Žiadam vás, aby ste prijali predstavu, že leziete z hlbokej studne. Ste na rebríku, ktorý sa stráca vo vnútri studne. Buďte si vedomí, že studňa sa pod vami rúca. Studňa sa rúca vo svojich hlbinách, pretože ja, Gaia potrebujem umožniť nižšej dimenzionálnej frekvencii upadnúť do zabudnutia. Chcem však, aby sa každý presunul nad úroveň tejto rezonancie skôr, než uzavriem frekvenciu tejto matrice.

Preto, keď leziete po každej priečke rebríka, cítite pod sebou kolaps. Ja však budem čakať tak dlho, ako budem môcť, než nechám zrútiť nižšiu frekvenciu Matrixu. Takto sa môžu tí, ktorí sa chcú pripojiť k našej novej frekvencii, udržať na tele/realite Zeme. Viem, že mnohí z vás "liezli po tomto rebríku" po mnoho rokov, a brali toľkých so sebou, ako ste mohli. Všetkým vám ďakujem!

Som si tiež vedomá toho, že mnohí zomreli v snahe odhaliť klamstvá, ktoré udržiavali mnohých ľudí napojených na umierajúcu realitu. Môj starý prejav založený na intenzívnej polarite sa však zatvára z najnižších frekvencií smerom nahor. Preto tí, ktorí sa rozhodli nerozšíriť svoje vnímanie na vyššie úrovne, budú ponechaní vo vnútri kolabujúceho matrixu.

Premena na matrix vyššej frekvencie bez uzavretia nižších frekvencií je veľmi ťažká. Bez pomoci mojich obyvateľov, ktorí uvoľňovali svoje vojny polarity, aby mohli žiť v jednote a bezpodmienečnej lásky, by to bolo nemožné. Opäť musím poďakovať svojim vzostupujúcim ľudským bytostiam a zvieratám.

Výzva jednoty a bezpodmienečnej lásky bola jednoduchšia pre moje zvieratá, pretože oni zostali v jednote s mojou Zemou. Na druhej strane, ľudstvo malo náročnejšie obdobie. Trojdimenzionálne myslenie ho často uväznilo v ilúzii a strach vytvoril pocit oddelenosti a obmedzenia. Opäť však musím poďakovať mnohým ľuďom, ktorí pomáhali ostatným rozšíriť svoje vedomie mimo dosahu strachu.

Trpezlivosť je normálna pre planétu, ale ťažká pre človeka. Mnoho ľudí cíti, že celý život čakali na túto zmenu. Prosím však, majte na pamäti, že ja čakám tiež. Čakám na vás! Ak by som sa zrazu prehupla do piatej dimenzie, moja tretia dimenzia by už nebola obývateľná. Preto budem trpezlivá.

Mám možnosť sa pohybovať pomaly, pretože mnoho z mojich ľudí sa priamo konfrontovalo s vlastnou temnotou a znemožnilo jej, aby ovládala ich život. Preto môžu držať svetlo a viesť tých, ktorí stále hľadajú cestu z dna studne. Môžem sa tak premeniť pre mojich obyvateľov v bezpečnom tempe, pretože sa moja galaktická rodina postarala o tých, ktorí by mohli poškodiť moju formu, len aby mohli mať viac vecí a viac moci nad ostatnými.

Takto sa presťahujeme do nášho Nového Veku na Novej Zemi pomaly a trpezlivo. Takto sa môžu niektorí ponáhľať dopredu a vyčistiť cestu pre ostatných. Niektorí môžu zostať vzadu na pomoc tým strateným. Niektorí môžu pokračovať vo svojej práci zdieľania pravdy, ktorá môže oslobodiť ľudstvo. A niektorí môžu po celom svete iniciovať sociálne a vládne zmeny.

Ja, vaša Matka Zem, oceňujem, že pár z vás musí urobiť prácu pre mnoho tých, ktorí sa doteraz nerozpomenuli na svoje Multidimenzionálne JA. Našťastie, pre temné bytosti to bude čím ďalej náročnejšie prispôsobiť sa mojej stále sa zvyšujúcej frekvencii. Tak bude ich energia, ktorú doteraz využívali na ovládanie druhých, spotrebúvaná na prežitie. Tak sa bude ich temná moc nad ostatnými zmenšovať a oslobodzovať tak prebúdzajúcich sa, ktorí si tak ľahšie spomenú na svoje JA.

Expandujúce frekvencie svetla integrujúce sa do mojej planéty a do vášho vedomia aktivujú multidimenzionálne vedomie každého. Potom pre vás bude ľahké nájsť riešenie toho, čo vás predtým trápilo a pravda bude žiariť nad klamstvom. Ako ľudia hovoria, "Rím nebol postavený za jeden deň." Ani Nová Zem nebude odhalená za jeden deň. Vy však nebudete stavať Novú Zem, budete ju vnímať a spájať sa s ňou, a ktorá vždy rezonovala hneď za úrovňou vášho vnímania.

Ponechám vás teraz so záverečnou správou od mojej milovanej arkturiánskej rodiny:

Naši drahí Vzostupujúci,

Blahoželáme vám k dlhej ceste tmou. Vaše oči sa plne neprispôsobili svetlu, ani vaše uši sa plne nenastavili pravde. Možno ste plne neprijali multidimenzionálne myslenie a bezpodmienečná láska môže byť stále za hranicami pochopenia.

Každá pozemská podoba, ktorú ste obviňovali z toho, že vás väzní na trojdimenzionálnej Zemi, však prvá cíti zmeny vo vašej realite. Zistíte, že intenzita vašej transformácie vás drží na určitej úrovni vyčerpania, potraviny dostali nový význam, potrebujete viac vody a túžite BYŤ JEDNÝM so zemou, morom a oblohou. Cítite veľký prechod, nasledujete svoje inštinkty a rozšírené vnímanie.

Tieto rozšírené zmysly vás často metú, pretože sa zdá, akoby sa naraz vyskytovalo viac realít. Počujete vaše JA ako vás volá, a pozeráte sa na svet, ktorý rezonuje hneď za vašim fyzickým videním. Cítite sa ako zviera, ktoré potrebuje ísť do režimu spánku, čo je pravda. Preto vám odporúčame, aby ste si začali reštrukturalizovať svoj život. Je dôležité, aby ste vytvorili "čas" na to ísť dovnútra, aby ste pochopili a zvládli nový prejav svojho JA, ktorý sa pomaly vynára z popola vašich nespočetných fyzických inkarnácií.

Vy, naši Vzostupujúci, ste vtákom Fénixom. Vaša JEDNOTA VEDOMIA letela priamo do plameňa transmutácie. Nespadli ste však, ani ste sa nespálili Išli ste do podsvetia svojich nespočetných fyzických inkarnácií. Teraz váš zobák stúpa z popola. Len čo mávnete krídlom, započnete novú éru mieru a lásky.

Ale najprv musí byť vymazaný popol strachu a chamtivosti. Musíte sa zjednotiť v nadväzovaní na cestu do svojho nového života, keďže vek oddelenosti skončil. Tí, ktorí sa rozhodnú pre zachovanie 3D vedomia, zostanú vo vedomí oddelenosti z minulosti a stratia sa na nižších priečkach rebríka rúcajúceho sa matrixu, s pálením v pätách. Expandujte preto aj naďalej do vyšších prejavov vášho JA.

Tí, ktorí už vedia natiahnuť deň, sa môžu neskôr vrátiť a viesť tých, ktorí sa nakoniec rozhodli zmeniť. Nezabudnite, niektorí z tých, ktorí sa zdajú byť najtemnejšími, dobrovoľne hrali temné role v záujme zachovania polarity. Tieto bytosti svetla drží 3D Matrix otvorený a dávajú tak ostatným šancu prebudiť sa. Keď už nebude môcť 3D Matrix prežiť, vyletia do vyšších dimenzií ako šípy vyvrhnuté z napätých lukov.

Nezabudnite uvoľniť všetko odsudzovanie, pretože odsudzovanie je náterom oddelenosti a polarity. Existuje mnoho "dvojitých agentov" medzi temnými silami, ktoré pracujú z vnútra, rovnako ako je nutné pracovať z vnútra, keď chcete vyčistiť vlastnú temnotu. Pamätajte si, že tretia dimenzia je plná klamstiev a ilúzií, takže nevenujte svoju pozornosť tejto frekvencii.

Namiesto toho si vyliečte zvyšky trojdimenzionálnej reality silou svojej bezpodmienečnej lásky. Vaša bezpodmienečná láska bude premieňať to, čo je chytené v pasci temnoty a naladí vyžarovanie vášho JA na najvyššiu frekvenciu Novej Zeme, na ktorej sa dokážete udržať.

Pamätajte si, že pokiaľ idete v aute, ktoré sa štverá na vysokú horu, vnútro vozidla zostáva rovnaké bez ohľadu na to, ako vysoko do hôr cestujete. Práve tak vnímate sami seba vo vnútri Jednoty Gaie, zostávate strhávaní s planétou a k vašim zmenám dochádza v synchronicite so Zemou. Hoci sa Gaia sťahuje do vyšších frekvencií, vaše skúsenosti na Zemi sa môžu javiť ako rovnaké, pretože sa meníte v rovnakom tempe ako planéta.

Keď vy a Gaia zvyšujete svoju frekvenciu rovnakým tempom, budete sa meniť v rovnakej miere a nenastane náhly rozdiel medzi vami a planétou. A čo viac, keďže váš Bod vnímania bude stúpať rovnakým tempom ako frekvencia Gaie, budete aj naďalej neustále kalibrovaní jej mierou transmutácie.

Gaia sa, na veľkú obeť jej pozemského tela, láskyplne rozhodla dramaticky spomaliť jej tempo zmien tak, aby mohlo viac jej Vzostupujúcich zostať nažive na jej tele. Toto je dôvod, pre ktorý vám radíme udržať si svoje tempo, aby ste nezaostávali za tempom Gaie. Tí z vás, ktorí ste schopní zosúladiť svoje vedomie so zvyšujúcim sa tempom prechodu Gaie, poslúžite ako základ Novej Zeme.

Vieme, že stále sa zvyšujúca frekvencia vašej fyzickej formy vám spôsobí viac než len trochu nepohodlia. Avšak, pretože viete, akí ste dôležití pre vytvorenie Novej Zeme, a preto, že ste v jednote s vašim Multidimenzionálnym JA, vytrváte a nakoniec budete prekvitať.

Drahí, ste na vrchole svojho najväčšieho dobrodružstva. Preto bude vaša voľba životného štýlu pozmenená ešte raz. Pred 21.12.2012 ste pracovali s mierou transformácie, ktorá mala svoju lehotu. Preto mnohí z vás preťažili svoju pozemskú formu. Ďakujeme vám za vašu obeť. Teraz Vám však odporúčame, aby ste si vyhradili chvíľku svojho TERAZ na relaxáciu a obnovu svojej energie pre ďalší úsek cesty.

Potom si nastavíte pomalšie tempo, ktorým sa dokážete prispôsobovať na všetky malé posuny. Táto cesta nemá lehotu a žiadnu cieľovú čiaru. Budete však vyzvaní k neustálemu zlaďovaniu a dolaďovaniu svojho tempa transformácie s tempom Gaie. Takto môžete zostať v závese s jej transmutáciou, a tak čo najlepšie nastaviť a rekalibrovať svoje vnímanie, myšlienky, emócie a tvorivú silu s tou, ktorá má planetárnu rezonanciu.

Odpočívajte vždy, keď máte príležitosť, pretože budete zaneprázdnení. Vaša úloha sa objaví vo vašom stále sa rozširujúcom vedomí a bude neviditeľná pre tých, ktorí nezdieľajú vašu cestu. Akékoľvek zostávajúce 3D potreby odmeny alebo uznania budú odokryté, čo vám dá príležitosť, aby ste prepustili všetky zvyšky ega.

Pokiaľ sa stále držíte poňatia času a fyzickej reality, bude vaša úloha ťažšia. Avšak, pri úplnom uvoľnení ega budete cítiť blaženosť Planetárnej Jednoty Vedomia. V dôsledku toho staré, trojdimenzionálne koncepty a zvyky odpadnú ako jesenné lístie.

Zatiaľ čo predtým ste mali termín a cieľovú čiaru, teraz sa pohybujete v nekonečne bezčasého TERAZ. Ako toto TERAZ prúdi do vášho vnímania, objíme vás JEDNOTA bezpodmienečnou láskou.

Vieme, že ste pripravení, pretože MY SME VY! Okrem toho, sme vždy s vami.

Arkturiáni

pre www.liecenieduse.sk preložila Michaela

Prosím, šírte tieto informácie ďalej.

Môžete tiež navštíviť:
http://suzanneliephd.blogspot.com
http://www.youtube.com/user/suzannelie
http://www.multidimensions.com/TheVision/meditationdownloads.html
www.multidimensions.com
www.suzanneliephd.com
http://www.facebook.com/SuzanneLiePhD
http://www.creatingnewearth.com
http://www.facebook.com/groups/327887783962352

Rozpamätanie sa na seba